ФОНДАЦИЯ „Европейска асоциация за обучение и икономика“

Публикувана от в Институционни партньори на 20.04.2015г.

Фондация „Европейска асоциация за обучение и икономика“ създадена през октомври 1997 г. от дългогодишни преподаватели и икономисти с образователни и икономически цели: издигане на качеството на българското образование и подкрепа на граждански и професионални инициативи, отнасящи се до развитието на българската политика и икономика. Един от основателите на Фондацията е Ректор на Софийския университет „Св. [...]

Европейски търговски Kамари В ИСПАНИЯ

Публикувана от в Институционни партньори на 20.04.2015г.

Съвместният проект Европийски търговски Камари в Испания (http://www.camaraseuropeas.com) обхваща 14 европейски камари в Мадрид, сред които е и Испанo-Българската търговско-промишлена Палата, както и 10 филиала на Европейските камари в Барселона. Идеята на проекта е да се предприемат цялостни действия за утвърждаване на присъствието на 14-те страни в Испания, като за това е установено сътрудничество по [...]

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Публикувана от в Институционни партньори на 20.04.2015г.

Испанската конфедерация на предприемачите – CEOE Конфедерацията на предприемачите в Мадрид – CEIM Българската Търговско-Промишлена Палата (www.bcci.bg) е един от най-важните партньори на ИБТПП и респективно на Фондацията „Европейска асоциация за обучение и исономика“. Двете камари участват в съвместното организиране на семинари и курсове за обучение по различни икономически въпроси в редица български градове. От [...]

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Публикувана от в Институционни партньори на 20.04.2015г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е една от най-динамично развиващите се организации на бизнеса в България. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, 69 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 342 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални [...]

АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ НА АЛКАЛА ДЕ ЕНАРЕС (AEDHE)

Публикувана от в Институционни партньори на 20.04.2015г.

Асоциацията на предприемачите в Алкала де Енарес, Мадрид е мулти-секторна бизнес асоциация, чиято основна сфера на действие се концентрира в източната част на провинция Мадрид. Алкала де Енарес е най-значителната индустриална зона в района на Провинция Мадрид, като в нея са вписани около 20.000 предприятия. Асоциацията на предприемачите в Алкала де Енарес е референт за [...]